Навіщо компанії потрібна формалізована облікова політика

учетная политика на предприятии выгоды
16.09.2019

Облікова політика компанії - це розроблений, погоджений з керівництвом документ, що включає опис методів обліку активів і пасивів компанії.
Облікова політика бухгалтерського обліку повинна братися за основу (при реалістичності і актуальності останньої, на чому наполягають експерти нашої групи) і доповнюватися вимогами власника, а також даними, необхідними для виконання стратегії компанії.

Основні положення внутрішньої облікової політики:

 • визначення підрозділів обліку (по торговим підрозділам, за видами діяльності, за групами товару, по регіонах збуту і так далі);
 • визначення переліку статей доходів і витрат, внутрішньої класифікації бізнес-процесів компанії;
 • визначення центрів фінансової відповідальності (ЦФВ) (доходів, витрат, прибутку, інвестицій);
 • визначення переліку всіх ділянок обліку і накладення на організаційну структуру і систему управління відповідальності за активи і пасиви компанії по всіх рівнях (в режимі особа, яка приймає рішення, виконавець);
 • визначення відповідальних і виконавців за впровадження і виконання облікової політики в цілому, а також по кожному ЦФВ;
 • внутрішній документообіг компанії (форми, терміни, відповідальний за заповнення, підписант, оператор, що вносить інформацію в єдину систему обліку);
 • узгодження переліку необхідних метрик для прийняття управлінських рішень як основи оперативного обліку;
 • узгодження форм звітності та списку осіб, які потребують надання, а також термінів і методу надання;
 • по кожній статті доходів і витрат вказівку підстави для нарахування, контрольної точки і двох способів перевірки;
 • визначення меж суттєвості;
 • визначення переліку питань вище меж суттєвості і процедури узгодження;
 • прописана процедура закриття періоду (послідовність дій, віялове надання звітів, узгодження і підтвердження даних);
 • перелік відповідальності за порушення облікової політики (штрафи, догани, наслідки при багаторазовому повторенні порушення);
 • визначення процедури зміни облікової політики та переліку чинників, при яких такі зміни є обов'язковими;
 • зазначення вимог щодо механізмів ведення обліку (шрифт звітності, вид файлу, безпеку передачі інформації, що використовується поштовий сервер і програмне забезпечення);
 • технічні вимоги з обслуговування системи даних і довгостроковому зберіганню.

Учетная политика конкретной компании может иметь дополнительные положения, характерные и индивидуальные.

Слід зауважити, що для планування діяльності використовуємо бюджетний регламент, як окремий документ, логічне продовження облікової політики.
Якщо з переліку основних положень, у Вас не склалося поняття про важливість розробки облікової політики, яка формує порядок в обліку активів і пасивів компанії, то акцентую увагу на основних завданнях цього документа:

 • однозначна і очевидна ревізія всіх бізнес-процесів компанії на стадії її розробки;
 • систематизація і класифікація всіх областей і ділянок обліку, що само по собі убезпечить активи компанії і усуне не враховане використання;
 • після написання облікової політики система даних по компанії буде носити наскрізний характер, що стане основою для повноцінної статистики показників в динаміці, основою планування і початком оптимізації витрат.

Фактично немає ніяких причин, які можуть перешкодити формалізації облікової політики у Вашій компанії. Відсутність часу в цьому випадку не може бути об'єктивною причиною, оскільки ті гроші, які ви заробите в цей час можуть бути невміло розтрачені в ситуації відсутності обліку.

Плідної роботи та успішного бізнесу!

Замовити безкоштовну консультацію