Послуги та ціни
 
5.04.2021
У багатьох компаніях спостерігається ситуація, коли складської, оперативний, фінансовий, податковий та управлінський облік ведуться в розрізнених інформаційних системах, електронних таблицях, на їх звірку витрачатися багато часу. Особливо гостро стоїть питання для холдингів, де кожен з філій веде окремий бухгалтерський облік, що призводить до того, що використовуються різні плани рахунків, різна ступінь деталізації аналітики. Складний і [...]
 
20.03.2021
Що власник / генеральний директор може робити для достовірності даних, а значить збереження своїх активів сам? Завдання, які стоять перед власником: оптимізація витрат, забезпечення збереження активів, фінансовий контроль платежів, продажу, закупівель і капітальних вкладень. Залежно від специфіки діяльності компанії список завдань може бути доповнений іншими областями впровадження контрольних процедур. Генеральному директору важливо занурюватися в деталі бізнесу. [...]
 
17.03.2021
Управлінський облік, як і бухгалтерський, податковий, оперативний відображає дані про діяльність компанії, її майновий стан, капіталі, зобов'язаннях. Однак призначення цих видів обліку різний: бухгалтерський - формує дані про фактичні події і господарські операції для фінансової звітності, податковий - використовує підсумкові показники для визначення податкових резервів і оптимізації оподаткування, оперативний - надає відомості про діяльність функціональних підрозділів [...]
 
1.03.2021
Головною складовою процедури отримання достовірної інформації про фінансовий стан компанії є господарський контроль, інструментом якого є аудит. Аудит - це невід'ємна частина сучасної системи управління компанії, яка дозволяє власнику переконатися, що діяльність його компанії є ефективною і результативною, досягаються фінансові та операційні показники, забезпечується збереження активів компанії, фінансова та інша обов'язкова звітність є достовірною і [...]
 
5.08.2020
За дослідженнями експертів, 75% компаній не мають нормативного прибутку і не управляють нею. Ми позначили найбільш часто зустрічаються фактори, які мають істотний негативний вплив на діяльність компаній і заважають власникам управляти прибутком. Стрімке зростання собівартості, внутрішніх і зовнішніх витрат бізнесу Нерозвинена система бюджетування і неможливість отримати своєчасну управлінську інформацію Непередбачувана ринкове середовище недоцільним розміщення ресурсів [...]
 
30.12.2019
Найважливішим показником для бізнесу є, безумовно, прибутковість. При аналізі прибутковості рекомендуємо оцінювати дані в перерахунку на одиницю продукції. Це може бути угода, штука, кілограм - що більше співвідноситься з вашим бізнесом. Візьміть ці цифри в динаміці за що цікавить вас і накладіть їх на статистику ціни продажу і ціни закупівлі (для послуг замість ціни закупівлі [...]
 
26.12.2019
Три важливих складових тотальної системи управління грошовими потоками: плановий бюджет місяці; зведення даних; автоматизований платіжний календар. Плановий бюджет місяці Надходження / Оплати Підрозділи; ЦФО; Система узгодження і затвердження; Бюджетні ліміти. Зведення даних Щотижневий, щоденний формат; Перерахунок під відхилення від планового рівня ділової активності. Автоматизований платіжний календар Заявки на витрачання [...]
 
26.12.2019
Проблема обліку фінансових потоків характерна для більшості українських компаній. Відсутність налагодженої системи управління грошовими потоками призводить до ряду проблем, які випливають з відсутності планування потоків. Часто бувають ситуації, коли виявляється неможливим оплатити рахунки постачальників в домовлені терміни, починаються проблеми з поставками, виникають перебої в роботі компанії, що в свою чергу призводить до неможливості виконувати зобов'язання [...]
Догори - Сова Експерт
ukUkrainian