Послуги та ціни
 
5.04.2021
У багатьох компаніях спостерігається ситуація, коли складської, оперативний, фінансовий, податковий та управлінський облік ведуться в розрізнених інформаційних системах, електронних таблицях, на їх звірку витрачатися багато часу. Особливо гостро стоїть питання для холдингів, де кожен з філій веде окремий бухгалтерський облік, що призводить до того, що використовуються різні плани рахунків, різна ступінь деталізації аналітики. Складний і [...]
 
20.03.2021
Що власник / генеральний директор може робити для достовірності даних, а значить збереження своїх активів сам? Завдання, які стоять перед власником: оптимізація витрат, забезпечення збереження активів, фінансовий контроль платежів, продажу, закупівель і капітальних вкладень. Залежно від специфіки діяльності компанії список завдань може бути доповнений іншими областями впровадження контрольних процедур. Генеральному директору важливо занурюватися в деталі бізнесу. [...]
 
17.03.2021
Управлінський облік, як і бухгалтерський, податковий, оперативний відображає дані про діяльність компанії, її майновий стан, капіталі, зобов'язаннях. Однак призначення цих видів обліку різний: бухгалтерський - формує дані про фактичні події і господарські операції для фінансової звітності, податковий - використовує підсумкові показники для визначення податкових резервів і оптимізації оподаткування, оперативний - надає відомості про діяльність функціональних підрозділів [...]
 
1.03.2021
Головною складовою процедури отримання достовірної інформації про фінансовий стан компанії є господарський контроль, інструментом якого є аудит. Аудит - це невід'ємна частина сучасної системи управління компанії, яка дозволяє власнику переконатися, що діяльність його компанії є ефективною і результативною, досягаються фінансові та операційні показники, забезпечується збереження активів компанії, фінансова та інша обов'язкова звітність є достовірною і [...]
 
14.11.2019
Ефективна постановка управлінського обліку на підприємстві дає можливість власнику і топ-менеджменту оперативно приймати рішення про розвиток, грунтуючись на достовірних даних про діяльність компанії. Ви ставили управлінський облік з нуля і його система розвивалася і ускладнювалася одночасно з ростом вашої компанії або все складалося як є, пропонуємо вам короткий чек-лист для перевірки, наскільки ефективно у вас [...]
 
16.09.2019
Облікова політика компанії - це розроблений, погоджений з керівництвом документ, що включає опис методів обліку активів і пасивів компанії. Облікова політика бухгалтерського обліку повинна братися за основу (при реалістичності і актуальності останньої, на чому наполягають експерти нашої групи) і доповнюватися вимогами власника, а також даними, необхідними для виконання стратегії компанії. Основні положення внутрішньої облікової політики: визначення [...]
 
18.06.2019
Одне з найбільш актуальних питань, яким регулярно задаються власники і топ-менеджери, - як провести оптимізацію витрат і при цьому збільшити прибуток. У цій статті детально зупинимося на найбільш корисних методах оптимізації загальновиробничих витрат. Слід розуміти, що оптимізація - постійний процес. Заплануйте виконання наведених нижче рекомендацій з частотою, яка найкращим чином відповідає специфіці вашого підприємства: стабільна [...]
 
7.06.2019
Чому грамотне управління собівартістю набагато важливішою за роботу з усіма іншими витратами? Управління собівартістю - один з найважливіших аспектів управління, за значимістю ми схильні ставити його на друге місце після управління продажами. Під управлінням продажами найчастіше має на увазі ціноутворення, управління каналами збуту, категорії клієнтів, облік і оптимізація витрат на збут і мотивацію торгового персоналу. Якщо за [...]

УПРАВЛІНСЬКИЙ облік

Як з'явився управлінський аналіз (облік)

Управлінський облік виник в період промислової революції ХVIII-ХIX століть. З розвитком залізниць, фабрик і заводів ускладнилося управління і виникла потреба в інформації, для контролю ціни.

До початку XIX століття калькулювати собівартість продукції, витрати групували на прямі (основні) і накладні, розподіляючи між об'єктами обліку. З 1889 застосовуються в управлінському аналізі поняття маржинальні та альтернативні витрати. Вчені виділяють чотири стадії еволюції управлінського обліку: зародження, формування, розвиток та інтеграція.

Після другої світової війни управлінський облік введений в програму підготовки «Магістр ділового адміністрування» (МВА) Гарвардського університету.В Україні більшість вузів економічного профілю УПРАВЛІНСЬКИЙ облік ввели в навчальні плани підготовки бухгалтерів і аудиторів з 1998 року.

В даний час управлінський облік включає маркетинговий аналіз, аналіз інноваційних проектів, аналіз мотивацій. Історичний досвід свідчить про те, що зміни в бізнесі і в подальшому будуть впливати на розвиток управлінського обліку, який зараз закономірно виступає основою контролінгу. Не відстають і програмні продукти, наприклад в 1С управлінський облік можна також вести.

Управлінський облік - визначення

Управлінський облік - це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтеграції і передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині організації та забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів МФБ (Міжнародна федерація бухгалтерів)

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р.№ 996-XIV, - внутрішньогосподарських (управлінським) обліком є система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Управлінський облік для початківців ( «чайників») - організація

Підприємства самостійно організовують систему обліку, оскільки кожне з них має ряд галузевих, технологічних та інших особливостей, включаючи різні запити користувачів по диференціації інформації.

Для всіх підприємств неможливо визначити єдиний порядок організації управлінського обліку. Тому можна зупинитися тільки на загальних принципах його організації.

Основними з них є:

  • задоволення потреб користувачів різних рівнів управління;
  • обгрунтованість по відношенню до кожного виробничого підрозділу, де виникають відносини типу «обсяг діяльності - витрати - прибуток»;
  • узагальнення інформації за центрами відповідальності, місцями виникнення витрат;
  • контроль діяльності кожного центру відповідальності з використанням системи бюджетів.
Догори - Сова Експерт
ukUkrainian