Управління собівартістю

Управління собівартістю
7.06.2019

Чому грамотне управління собівартістю набагато важливішою за роботу з усіма іншими витратами?

Управління собівартістю - один з найважливіших аспектів управління, за значимістю ми схильні ставити його на друге місце після управління продажами. Під управлінням продажами найчастіше має на увазі ціноутворення, управління каналами збуту, категорії клієнтів, облік і оптимізація витрат на збут і мотивацію торгового персоналу.

Якщо за рахунок зниження адміністративних витрат або податків на 5% ви зможете отримати зростання чистого операційного прибутку на 1%, то такий же розмір економії на собівартості може привести до подвоєння операційного прибутку, плюс додатково дати доступ до нової категорії клієнтів і стати джерелом конкурентної переваги. Питома вага собівартості продукції в структурі витрат такий, що саме управління розмірами собівартості має найсуттєвіше вплив на фінансовий результат роботи компанії.

Наймайте для задач розрахунку собівартості фахівця, який зможе забезпечити вам коректний розрахунок собівартості продукції. Це єдиний вірний шлях до економії, інакше для коректного ціноутворення і виявлення можливостей для економії просто не буде підстав.

Згідно класичному уявленню про собівартість, в неї входять всі витрати, пов'язані з процесом виробництва конкретної одиниці продукції. У їх складі прямі матеріали, прямий працю і виробничі накладні витрати.

Стосовно до вашої виробництва весь цей перелік можна легко ідентифікувати і достовірно перевірити тільки при коректному складанні технологічної карти. Як правило, компанії опрацьовують всю послідовність своїми силами, а потім передають результати на аудит третьої незаангажованої стороні.

Раді будемо допомогти, звертайтеся.

+38 (067) 399 83 83, +38 (095) 470 90 37, +38 (063) 866 23 30
sva@sova.expert

Замовити безкоштовну консультацію