Різниця між оперативним, управлінським, податковим обліком

Управлінський облік на підприємстві
17.03.2021

Управлінський облік, як і бухгалтерський, податковий, оперативний відображає дані про діяльність компанії, її майновий стан, капіталі, зобов'язаннях. Однак призначення цих видів обліку різний: бухгалтерський - формує дані про фактичні події і господарські операції для фінансової звітності, податковий - використовує підсумкові показники для визначення податкових резервів і оптимізації оподаткування, оперативний - надає відомості про діяльність функціональних підрозділів компанії, а також планові, прогнозні, оціночні дані. Управлінський облік забезпечує керівництво компанії фактичними, плановими, прогнозними даними для прийняття обґрунтованих рішень.

управленческий уч'т

Управлінський облік забезпечує керівництво компанії максимально повними даними, необхідними для ефективної роботи. Основою для вибудовування управлінського обліку виступає фінансова структура, розробка якої дозволяє розподілити організаційні ланки по центрам фінансової відповідальності. Для кожного такого центру слід визначити повноваження і набір показників, досягнення яких входить в зону їх відповідальності.

У компанії дані для бухгалтерського та управлінського обліку, надходить з одних і тих же оперативних баз, що містять детальну інформацію, що дозволяє мінімізувати трудовитрати на ведення обліку. Для управлінського обліку об'єкти можуть бути тими ж, що і в бухгалтерському обліку, але необхідна висока деталізація даних по конкретних статтях доходів і витрат.

класифікація витрат

Керівництво компанії самостійно визначають, яка інформація і в які терміни їм потрібна. Велика деталізація інформації за рахунок докладної аналітики дозволить формувати управлінську звітність компанії. Ефективна система управлінського обліку і звітності дозволить контролювати бізнес і приймати обґрунтовані рішення. Єдиних стандартів управлінського обліку немає, проте підходи до його впровадження схожі в багатьох компаніях.

Замовити безкоштовну консультацію