Чим відрізняється внутрішній аудит від класичного?

внутрішній аудит
1.03.2021

Головною складовою процедури отримання достовірної інформації про фінансовий стан компанії є господарський контроль, інструментом якого є аудит.

Аудит - це невід'ємна частина сучасної системи управління компанії, яка дозволяє власнику переконатися, що діяльність його компанії є ефективною і результативною, досягаються фінансові та операційні показники, забезпечується збереження активів компанії, фінансова та інша обов'язкова звітність є достовірною і своєчасною. Правда перераховані цілі можуть бути досягнуті завдяки зовнішньому і внутрішньому аудиту. Для досягнення компанією поставлених цілей власник повинен розуміти, до якого аудиту варто вдатися, для цього розглянемо кардинальні відмінності зовнішнього і внутрішнього аудиту:

Відмінності внутрішнього аудиту від зовнішнього

Крім розглянутих внутрішнього і зовнішнього аудиту власники можуть вдатися і до інших сучасних видів аудиту:

Різновид Для Результат
Операційний оцінки ефективності окремих видів діяльності компанії рекомендації щодо вдосконалення окремих напрямків діяльності, конкретних виробничих операцій, методів функціонування компанії
Аудит на відповідність вимог виявлення дотримання фірмою конкретних норм, правил, законів, інструкцій і договірних зобов'язань встановлюють: відповідність діяльності фірми її статуту; порядок ведення обліку - прийнятої облікову політику; податкові розрахунки - з чинним податковим законодавством й інше.
Управлінський перевірки організації і управління компанії рекомендації щодо вдосконалення використання всіх видів ресурсів компанії

 

Успішна робота сучасного підприємства неможлива без вивчення власником його реального виробничого та фінансового стану. Тому аудит стає невід'ємною частиною сучасної системи управління компанією. Саме аудит покликаний визначити ступінь ефективності бізнесу, життєздатність, вплинути на рішення, що приймаються власником.

Замовити безкоштовну консультацію